Parfum, geurgroep en geurcomponent

De FM Group heeft 153 geuren in haar assortiment. Iedere geur hoort thuis in een geurgroep. Een geurgroep op haar beurt is weer onderverdeeld in één of meer geurcomponenten.

De ervaring leert, dat als men een geur lekker vindt ruiken en men de geurgroep en geurcomponent weet van deze geur, men ook andere geuren uit dezefde geurgroep lekker vindt ruiken. Het omgekeerde is ook het geval…

Op DEZE pagina vindt u alle geurgroepen en de onderverdelingen.